Näin kaikuluotain toimii

Tätä tekniikkaa käytetään myös luonnossa. Lepakot ja delfiinit suunnistavat kaikuluotaamalla. Jos haluat jokaisella kalaretkellä kunnon saaliin, tutustu kaikuluotaimen toimintaan ja kalojen etsimiseen sen avulla. Kaikuluotaamisesta saattaa olla paljon hyötyä.

Kaikuluotain lähettää veteen sykkiviä äänisignaaleita. Kun ne osuvat kasvillisuuteen, kaloihin tai muihin kohteisiin, ne heijastuvat takaisin pinnalle. Ääni liikkuu vedessä tietyllä nopeudella, joten kaikuluotain laskee, kuinka kauan aikaa kuluu sen palaamiseen. Kaikuluotaamalla saat selville veden syvyyden ja hieman tietoja vedessä olevista kohteista. Kaikuluotain mittaa myös paluuimpulssin voimakkuuden. Mitä suurempi voimakkuus, sitä kovemmasta kohteesta se heijastuu. Siksi kaikuluotaus soveltuu erinomaisesti pohjan rakenteen saamiseen selville. Lisäksi siitä on paljon apua, kun etsitään tietynlaisia kaloja.

Kaikuluotaussignaalit lähetetään keilamuodossa, Tämä täytyy ottaa huomioon, kun näytössä näkyviä tietoja tulkitaan. Jos kala näyttää olevan suoraan veneen alapuolella, todellisuudessa se saattaa olla hieman sivusuunnassa sen mukaan, kuinka syvällä se on. Mitä syvempi vesi, sitä enemmän keila laajenee. Useimmat kaikuluotaimet mahdollistavat ääniaaltojen kantaman säätämisen. Tämän ominaisuuden teho vaihtelee olosuhteiden mukaan. Kaikuluotaaminen leveää keilaa käyttämällä on hyödyllisintä, kun etsitään kaloja. Kun keila säädetään kapeaksi, kalojen sijainti näkyy tarkasti, mutta tällöin näkyy paljon pienempi alue.

Jos haluaa saada selville kalojen koon kaikuluotaamalla, on ajateltava pystysuuntaisesti eikä vaakasuuntaisesti. Yksittäinen kala näkyy näytöllä kaarevana. Jos kaari on pitkä, kala on todennäköisesti keilan alueella ja pysyttelee paikallaan, mutta tämä tieto ei kerro mitään kalan pituudesta. Jos näytössä näkyy paksu linja, kala on todennäköisesti suuri.

Kun opit tulkitsemaan kaikuluotaimen näytössä näkyviä esimerkiksi linjoja, kaaria ja liikkeitä, löydät alueet, joilla kaloja liikkuu.

Testaa veneenvalintatoimintomme
Tarvitsetko apua kaikuluotaimen valinnassa?